Пистолет форт: характеристики (ттх), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Мы уже рассказывали о гордости Украинских оружейников — боевом пистолете системы «ФОРТ-12» калибра 9Х18ПМ. Но наверно мало кто знает за пределами Украины, что НПО «ФОРТ» выпустило целую серию разных по назначению пистолетов этой модели.

Несмотря на то, что все модификации ФОРТ-12 имеют узкую специализацию, они все же являются однотипными и изготовляются из одного и того же материала на одном и том же оборудовании, и даже на одной и той же линии. И будь то боевая модель, будь газовая без разницы — технология изготовления, а также комплектование за небольшим исключением тоже.

Итак — серия пистолетов ФОРТ: «ФОРТ-12», «ФОРТ-12Р», «ФОРТ-12Г» Начнем, конечно же, мы с боевой модели, а по ходу дела будем делать отступления на его модификации под несмертельные и газовые боеприпасы.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование Призначення (для боевої моделі) Пістолет 9Х18ПМ мм «ФОРТ-12» (далі за текстом — пістолет) є особистою зброєю нападу та захисту, призначеною для поразки противника на вевеликій відстані. Прицільна дальність пострілу — 50 метрів. Забійна сила кулі зберігається на відстані до 350 м. Вогонь з пістолета ведеться поодинокими пострілами.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Використовуваний набій — 9Х18ПМ 2. Кількість нарізів ствола, шт 6 3. Довжина ствола, мм 95 4. Довжина пістолета, мм 180 5. Висота пістолета, мм 131 6. Ширина пістолета, мм 32 7. Вага пістолета з магазином без набоїв, кг 0,83 8. Вага пістолета зі спорядженим магазином, кг 0,95 9. Початкова швидкість кулі, м/с 315 10. Практична скорострільність, постр/хв. 40 11. Місткість магазина, шт 12 12. Зусилля натиску на спусковий гачок: -при спуску попереднього зведеного курка, кг від 1,5 до 3,5-при зведенні курка самовзводом не більше, кг 7,5 Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование
Набої 9Х18ПМ зі сталевим сердечником (4)

Будова та принцип роботи

Пістолет напівавтоматичний з магазинною подачею набоїв. Принцип дії авто-матики пістолета засновано на використанні енергії віддачі вільного затвора, ствол не має зчеплення із затвором, надійність замикання каналу ствола досягається великою вагою затвора і силою зворотної пружини. Самозводний ударно-спусковий механізм пістолета куркового типу подвійної дії.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование Складові частини пістолета та їхні найменування наведені на Мал. Надійний запобіжник, розташований з лівої сторони, при вмиканні блокує затвор з рамкою, шептало з курком, ударник, шептало із спусковим гачком. Крім запобіжника, в пістолеті передбачено інші засоби безпеки:якщо затвор незачинений, то відокремлювач блокує тягу і не дозволяє зробити постріл, а також не дозволяє

пістолету перейти на автоматичну стрільбу; — для усунення випадкового пострілу при зриві курка до поста-новки його на бойовий звід або при зніманні його з бойового зводу курок автоматично стає на запобіжний звід; — штифт на затворі усуває можливість вильоту ударника в бік стрільця. Скоба спускового гачка дозволяє вести стрільбу обома руками. Розміри рукоятки вибрані з урахуванням антропометричних особливостей руки,

що дозволяє вести швидку, точну та інтенсивну стрільбу.

Будова пістолета: 1. Затвор, 2. Рамка в зборі зі стволом. 3. Затворна затримка. 4. Направляюча вісь. 5. Зворотня пружина.6. Магазін на 12 набоїв. Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

РОБОТА СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

При пострілі, під тиском порохових газів на дно гільзи, затвор рухається назад, а куля залишивши гільзу, рухається по стволу вперед. Затвор, рухючись назад, натискує на відокремлювач, який відокремлює тягу від шептала, дозволяючи йому притиснутися бойовим виступом до курка. Виступ курка, при натисканні на курок затвором, входить в зачеплення з бойовим виступом шептала і встановлюється у зведене положення. Затвор, продовжуючи рухатись назад, захоплює викидувачем порожню гільзу, яка, зустрічаючись з відбивачем (отражателем), викідається крізь вікно затвора.

Зворотня пружина знаходиться у стиснутому положенні, курок утримується в зведеному положенні бойовим виступом шептала, спусковий гачок з тягою відокремлені від шептала.

РУХ ЗАТВОРА ВПЕРЕД

Коли зворотня пружина починає розтискатися, татвор рухається вперед, захоплює з магазина набій і вводить його в набійник, закріваючи його дзеркалом затвора. Затвор встановлюючись в переднє положення, відпускає відокремлювач, який приєднує тягу спускового гачка до шептала, при відпусканні спускового гачка.

ПРОДОВЖЕННЯ СТРІЛЬБИ

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование Для продовження стрільби необхідно повторно натиснути спусковий гачок, завдяки чому шептало звільняє курок, який б»є по ударнику, а той, в свою чергу розбиває капсюль. Ведення вогню таким чином може продовжуватисья до витрати усіх набоїв в магазині.Після відстрілу останнього патрону затвор утримується в крайнньому задньому положенні затворною затрімкою, яка вмикається висупом подавача магазина.

При натисканні важеля затворної затримки, затвор звільняється і стає в попереднє положення.

Призначення (для модифiкацii»12Р»)

Пістолет 9 мм Р.А. «ФОРТ-12Р» є вогнепальною зброєю активної самооборони несмертельної дії призначеною для відстрілу набоїв з гумовим снарядом конструктивно призначенім тільки для стрільби з данної моделі (Терен-3Ф), і маючу сферічну єластічну кулю калібром 9 мм Р.А. Другі боеприпаси маючі маркіровку (Терен-3П та ін.) не забезпечують надійну роботу автоматики пістолета. Категорічно забороняєсться використовувати для стрільбі бойові налбої відповідного калібру, а також заміняти основні деталі на подобні із бойової або спортивної зброї. При спробі виконати Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

такі дії, деталі та вузли кріплення руйнуються, що може привести до травмування (це косается і газових моделей, відмінність якіх складається тількі в стволі з розсікачем). Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

ОПИСАННЯ І РОБОТА ПІСТОЛЕТА

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование Пістолет призначений для стрільби набоями «ТЕРЕН-3Ф» з еластичною кулею для пістолета «ФОРТ-12Р», згідно ТУ У 19485052.006-2000 і використовується на данний момент працівниками правоохороних органів при охороні громадського порядку у випадках, коли використання вогнепальної зброї недоцільне.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРІСТИКИ

1. Калібр, мм 9 мм Р.А. 2. Довжина ствола, мм 95 3. Довжина пістолета, мм 180 4. Висота пістолета, мм 131 5. Ширина пістолета, мм 32 6. Маса пістолета зі спорядженим магазіном, кг 0,90 7. Маса пістолета з магазином без набоїв, кг 0,83 8. Зусилля спуску    При попередньо зведеному курку, Н від 25 до 35    При зведенні курка самозводом, не білльше, Н 75 9. Дальність ефективної дії, м 5 — 7 10. Мінімальна дальність використання по живій цілі, м 4,5 11. Максимальна дальність використання, м 10 12. Діаметр кола розсіювання гумових куль при стрільбі на 5 метрів не перевищуе, мм 100 13. Швидкість польоту гумової кулі на відстані 4,5 м від дульного зрізу, не більше м/с 275 14. Практична швидкострільність, пострілів за хвилину 40

15. Місткість магазина, набоїв, шт 12

 • БУДОВА І РОБОТА ПІСТОЛЕТА

Пістолет складається із рамки, до якої хорстко закріплено ствол, затвор, що ковзається по пазах рамки самовзводного куркового ударно-спускового механізму SA/DA. В отворі затвора розташований ударник. В шахті рамки розташований магазин з набоями. Задня частина рамки закрита рукояткою, розміри якої обрані з урахуванням антропометричних особливостей руки, що дозволяє утримувати пістолет при стрільбі двома руками. Принцип дії автоматики пістолета засновано на використанні енергії віддачі вільного затвору, ствол не має зачеплення з затвором, надійність замикання каналу ствола досягається вагою затвора і силою зворотньої пружини. При натисканні спусковий гачок, обертаючись навколо вісі, діє на тягу, яка піджимає шептало і виводить його із зачеплення з зубом бойового зводу курка, курок звільняється і під дією бойової пружини наносить удар по ударнику, гострий кінець ударника (бойок) розбиває капсуль-запалювач набою, розташованого в набійнику і вібувається постріл. Еластична куля вилітає зі ствола пістолета з великою швидкістю вперед і примушує затвор рухатись в протилежному напрямі. Затвор, рухачись назад, стискує зворотню пружину, натискує на відокремлювач, який відокремлює тягу від шептала, дозволяючи йому притинутися бойовим виступом до курка. Виступ курка, при натисканні на курок затвором, входить в зачеплення з бойовим виступом шептала і встановлюється на бойовий звод. Затвор, продовжуючи рухатись назад, захоплює викидувачем порожню гільзу, яка, зустричаючись з відбивачем, викидається крізь вікно затвора.

Надалі робота автоматики пістолета схожа на роботу бойової модіфікації.

 1. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Загальні вказівки до всіх модіфікацій
 2. ФОТОПРИКЛАДИ НЕПОВНОГО РОЗБІРАННЯ ПІСТОЛЕТА, ВКАЗІВКИ ДИВИСЬ НИЖЧЕ
Для неповної розборки натисніть на вісь затворної затримки протиркою або магазином з правого боку пістолета… Витягніть затворну затримку
Відведіть затвор у крайнє заднє положення…
Підійміть задній край, відпускаючи затвор уперед, зніміть зі ствола і відокремте від рамки. Витягніть направляючу вісь зі зворотною пружиною

ВКАЗІВКИ

Технічне обслуговування пістолета треба проводити негайно по закінченні стрільби. При великому настрілі за один день технічне обслуговування треба проводити через кожні 120 пострілів. Коли пістолет не використовується, технічне обслуговування треба проводити щотижнево. Послідовність проведення технічного обслуговування: — розібрати пістолет і магазин; — провести чищення пістолета і магазинів; — оглянути пістолет у розібраному вигляді; — змастити і зібрати пістолет; — оглянути пістолет у зібраному вигляді. На початку розбирання пістолета необхідно: — витягнути магазин — вимкнути запобіжник; — відвести затвор, оглянути набійник і переконатись, що він порожній. Відпустити затвор.

Пістолет повністю розряджений, запобіжник вимкнутий.

 • Неповне розбирання пістолета

Натисніть на вісь затворної затримки протиркою або магазином з правого боку пістолета Витягніть затворну затримку Відведіть затвор у крайнє заднє положення, підійміть задній край, відпускаючи затвор уперед, зніміть зі ствола і відокремте від рамки

Витягніть направляючу вісь зі зворотною пружиною.

ЧИЩЕННЯ ПІСТОЛЕТА

Чищення пістолета проводиться рідким мастилом для зброї РЖ згідно з ТУ 38.101 1315-90. Прочистити канал ствола (Мал. 67), для чого: — протягти крізь проріз протирки ганчірку, товщина верстви ганчірки мусить бути такою, щоб протирка входила в ствол з невеликим зусиллям; — просочити ганчірку рідким мастилом для зброї; — вставити протирку в канал ствола і повільно просунути по всій довжині канала ствола декілька разів; — замінити ганчірку і повторити чищення; — протерти насухо канал ствола чистою сухою ганчіркою; — чищення проводити до тих пір, доки на ганчірці не буде слідів нагару.Затвор вичистити від нагару, бруду і вологи з допомогою ганчірки, пройнятої рідким мастилом для зброї та віджатої. Ретельно прочистити місця навколо викидача й ударника.

Решту деталей і механізмів, а також магазини на-сухо протерти ганчіркою до повного знищення слідів нагару, бруду і вологи. Іржу вичистити ганчіркою, пройнятою перед цим рідким мастилом для зброї та віджатою.

ПРИМІТКА. При першому чищенні необхідно вичистити захисне мастило, ретельно протираючи деталі ганчіркою, пройнятою рідким мастилом для зброї та віджатою.

Огляд пістолета в розібраному вигляді Огляд пістолета в розібраному вигляді проводити після чищення. На деталях не повинно бути дефектів, які негативно впливають на працездатність, міцність і безпеку експлуатації пістолета: — на стволі і набійнику не повинно бути деформацій, роздуття і розколин; — на затворі не повинно бути розколин, нашарувань, порушення цілісності ме-талу; — на рамці, особливо в задній частині і в зоні розташування курка, не повинно бути помітних розколин; — ударник повинен вільно переміщуватися в каналі затвора; — на зчепі викидача і на бойку не повинно бути сколин; — на виступі подавача магазина не повинно бути розколин і нашарувань; — верхні губки магазина не повинні бути погнутими;- усі деталі пістолета не повинні мати розколин, забоїн, гнуття та іржі.

 1. Змащування і збирання пістолета

Після чищення й огляду пістолета в розібраному вигляді деталі і механізм пісто-лета змастити рідким мастилом для зброї. Мастило наносити ганчіркою, просоченою вищезгаданим мастилом і віджатою. Залишки мастила зняти сухою ганчіркою.Складання пістолета і магазинів проводити в зворотній послідовності.

 • Огляд зібраного пістолета

Огляд зібраного пістолета проводити так: — увімкнути запобіжник. Курок фіксується на запобіжному зводі. Затвор зчеплений з рамкою. При натисканні на спусковий гачок (самозвід) курок не зводиться; — вимкнути запобіжник, звести курок, натиснувши великим пальцем, увімкнути запобіжник, натиснувши на спусковий гачок. Курок зафіксований і не зривається з бойового зводу. Вимкнути запобіжник, провести холостий спуск;- вставити магазин і перевірити його фіксацію в рукоятці;

Процес перезарядження пістолету, останнею дiєю є сняття пістолета з затворної затримки і автоматичне досилання патрона в патронник.

— вимкнути запобіжник, відвести затвор у крайнє заднє положення і відпустити. Затвор стає на затворну затримку. Натиснути важіль затворної затримки, затвор встановлюється в попереднє положення, курок зведений. Провести холостий спуск, натиснувши спусковий гачок; — витягнути магазин, відвести затвор у крайнє заднє положення. Курок зведений; — провести холостий спуск, натиснувши на спусковий гачок, курок здійснює удар по ударнику;

— натиснути спусковий гачок. Курок зводиться і, не встановлюючись на запобіжний звід, здійснює удар по ударнику (стрільба самозводом).

 1. Источником данной информации являются паспорта завода-изготовителя пистолетов серии ФОРТ, а так как все официальные документы ныне пишутся только на государственном языке Украины, текст паспортных данных дан без изменений во избежание неточностей и опечаток при переводе на русский язык.

Источник: http://gunmagazine.com.ua/index.php?id=64

Форт 12, травматические оружие, описание и ТТХ, кобура и предохранитель, различные модификации и дизайнерские версии, история создания

В начале 90-годов прошлого столетия в Украине остро встал вопрос о замене оружия, находившегося тогда на вооружении МВД. «Макаров», которым пользовались в то время силовики, устарел физически и морально, а потому не подходил под требования к оружию для личного ношения работниками украинского МВД.

Перед конструкторами Украины встал вопрос: каким должно быть новое оружие, чтобы оно могло соответствовать современным требованиям и технологиям?  Конечно же, оружие должно быть точным, удобным, кучность боя максимальной, а в магазин должно входить больше патронов, чем в «макарове», но при этом сами заряды должны были быть самого распространённого калибра – 9 мм РА. Тем более что этого «добра» на украинских военных складах в те времена хватало с лихвой.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Таким оружием стал травмат «Форт 12», разработанный в городе Винница конструкторским бюро, возглавляемым Петром Зайцевым.

История создания «Форт 12»

Во время работы над моделью оружия за основу была взята конструкция чешского пистолета CZ.

Первые опытные партии пистолета «Форт 12», которые изготавливались на старых чешских станках, вышли весной 1995 года, но работа продолжалась до 1998 года, когда первые «Форт 12» были официально приняты Украиной для вооружения полиции и армии.

Для серийного изготовления пистолетов «Форт 12 РМ» из Чехии были доставлены специальные станки, а стволы для травматов завозились прямо из Чехии вплоть до 2002 года.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Из-за устаревшего, а потому не слишком точного оборудования, первые партии «Форт 12» травматического  были низкокачественными. Слабыми местами в этих травматах, по жалобам покупателей, были боёк и затворная задержка.

В 2002 году на НПК «Форт» уже на своём, более современном, закупленном в той же Чехии оборудовании, стали производить довольно качественные по своим ТТХ образцы травмата «Форт 12». Использование станков с ЧПУ снизило процент брака в моделях последних лет до 0,2-0,3%, что является показательным для травматического оружия.

Проверку выпускаемого оружия фирма «Форт» производит на своём собственном полигоне, используя новейшие и уникальные методы тестирования травматики.

Обзор пистолета «Форт 12»

Как уже было сказано, за основу конструкции травмата «Форт 12» был взят чешский пистолет CZ-83. На данное время травматический пистолет «Форт 12» выпускается в пяти дизайнерских версиях:

 • Серого матового цвета со специальным фосфорным покрытием;
 • Хромированный;
 • Никелированный;
 • С комбинированной отделкой;
 • С художественной инкрустированной гравировкой.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Дополнительно пистолет может быть оснащён глушителем («Форт 12 Б»), лазерным указателем цели («Форт 17»), фонарём для подсветки цели и кобурой. Кобура «Форт 12» имеет несколько вариантов.

Травмат «Форт 12» имеет также несколько модификаций под различные патроны:

 • «Форт 12 Б» – под заряды калибра 9×18 мм ПМ;
 • «Форт 12 CURZ» – 9×17 мм К.

Один из вариантов «Форт 12» — «Форт 12 Р», 1999 года выпуска, который также предназначен для  вооружения украинских полицейских, имеет, в отличие от основной модели, гладкий ствол и ресурс на 50 000 выстрелов.

Тактико-технические характеристики травмата «Форт 12»

«Форт 12» — довольно удобное оружие как в плане использования, так и в плане ношения. Из него удобно стрелять одной и двумя руками благодаря удобно сконструированной рукоятке, смоделированной так, что она подходит для людей с разным размером ладоней. Форма и размер травмата позволяют легко вынимать его из кобуры, а отдача при стрельбе почти не ощущается.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Тактико-технические характеристики «Форт 12» делают его куда более высококачественным оружием, чем «макаров»:

 • Длина, высота и ширина оружия составляют – 180x131x32 мм соответственно;
 • Ствол имеет в длину 180 мм. Его канал имеет высокую прочность, так как изготовлен из специальной высокопрочной ствольной стали и имеет гексогональную нарезку (6 нарезов), но подвержен коррозии из-за плохой обработки;
 • Масса травмата без боеприпасов составляет 830 г. Это довольно тяжёлая модель, но её вес ещё больше увеличивается за счёт того, что в магазин можно помещать от 12 до 15 зарядов;
 • Калибр используемых патронов, как уже сказано выше, – 9 мм РА и 9×18 мм ПМ, в зависимости от внутренней конструкции ствола.

Если сравнивать тактико-технические характеристики «Форт 12» с характеристиками пистолета «макаров», то «Форт»  значительно выигрывает у ПМ в удобстве применения, в точности стрельбы, в кучности боя. Этому способствует конструкция всего травмата, взятая с чешских моделей CZ-75 и CZ-83.

Автоматика «Форт 12» срабатывает по принципу отдачи при свободном затворе. Ствол травмата не скреплён с затвором и при стрельбе, благодаря давлению массы затвора, возвратная пружина запирает канал.

УСМ, скопированный с чешского CZ-75, довольно качественный и  позволяет стрелять из орудия и при самопроизвольном, и при предварительно взведённом курке.

Рычаг флажка предохранителя расположен с левой стороны позади кожуха-затвора, что делает безопасным оружие при переноске его в карманах одежды и при падении.

Магазин травматического пистолета «Форт 12» имеет преимущества перед ПМ:

 • Быстрая перезарядка магазина за счёт того, что после израсходования зарядов затвор удерживается в крайнем заднем положении. Удобно расположена и магазинная защёлка – рядом со спусковой скобой, что также увеличивает скорость смены магазина;
 • Магазин вмещает большое количество патронов – до 15 шт.

Прицельная система пистолета отлично настроена и имеет прямоугольную широкую форму, что позволяет точно прицеливаться при стрельбе. Она также снабжена метками круглой формы, которые светятся в темноте и помогают точнее целиться.

Оружие примечательно ещё и тем, что не требует долгих тренировок. Показывать хорошие результаты стрельбы из «Форт 12» можно уже после отстрела 2-3 магазинов.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Минусы травматического пистолета «Форт 12»

Было бы странным, если бы оружие имело только положительные стороны. Травмат «Форт 12» не исключение. Хотя надо сказать, что недостатков в этой модели травмата довольно небольшое количество.

Первое, что стоит отметить, это то, что эффективная стрельба снижена из-за слабых патронов, которые используются в этом травмате.

Высоко расположенный предохранитель также снижает удобную работу с пистолетом.  Ещё одним недостатком является не предусмотренный конструкцией, в целях безопасного снятия курка с боевого положения, автоматический предохранитель ударника.

Надо отметить, что при разборке пистолета для отделения затвора от рамы необходимо сначала надавить на ось рычага затворной задержки шомполом, что осложняет и делает разборку неудобной.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Если оценивать боевые качества травмата «Форт 12», то стоит сказать, что модели, изготовленные после 2002 года, куда более качественны по сравнению с ранними моделями.

Все ошибки в конструкции были учтены и, надо сказать, успешно.

Надо сказать, что 15 лет, которые ушли на отладку оружия, не прошли даром, и «Форт 12» можно считать отличным образцом травмат-оружия, предназначенного для служебного пользования.

«Форт 12» можно использовать не только как оружие для самозащиты или как служебное оружие, но и, благодаря его высокому качеству и большому рабочему ресурсу¸ как пистолет для спортивной стрельбы.

Источник: https://WarWays.ru/ognestrelnoe-oruzhie/travmaticheskoe-oruzhie/fort-12.html

Пистолет "Форт 17": характеристика и сравнение с аналогами :

Стрелковое огнестрельное оружие представлено на современном рынке в широком ассортименте. С 2004 года силовыми структурами Украины используется пистолет «Форт-17». О характеристиках, устройстве и применении данного оружия рассказано в статье.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Знакомство

Пистолет «Форт-17» — это современная модификация модели «Форт-12». Оружие является самозарядным пистолетом, использующим боеприпас ПМ 9 х 18 мм.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

«Форт-17» является пистолетом украинского производства. Его изготовлением занимается НПО «Форт».

Об истории создания

В 60-е годы XX века немецкими инженерами фирмы «Хеклер и Кох» велись конструкторские работы по созданию оружия с рамкой из композитного материала.

Выпущенные немецкими инженерами стрелковые модели VP-70 и P9S стали в те годы настоящим прорывом в области оружейного производства.

Некоторые детали и рамки VP-70 и P9S были выполнены из армированной пластической массы. Эту идею решили перенять украинские коллеги.

С какими трудностями столкнулись в работе?

Для изготовления пистолета «Форт-17» требовался специальный графитовый электрод. Он нужен был для выжигания пресс-форм, с помощью которых путем литья изготавливались бы композитные рамки. Данным электродом конструкторы не располагали.

Подыскать альтернативный вариант также не было возможности, поскольку пистолетные пластмассовые рамки изготавливаются исключительно при помощи пресс-форм.

Поскольку данного электрода у украинских оружейников не было, пришлось сначала потрудиться над его производством, задействовав для этого сложные инструменты и станки с ЧПУ.

Дебют

В 2000 году конструкторские работы по пистолету «Форт-17» были окончены. Украинским оружейникам удалось в кратчайшие сроки сделать пресс-форму для дальнейшего изготовления рамок из армированной пластмассы.

К маю 2004 года уже был готов первый образец «Форта-17». Местом показа нового украинского пистолета стала выставка «Оружие и безопасность-2004», которая проходила в конце октября.

Использование полимерных материалов положительно отразилось на массе оружия, технологичности и себестоимости производства.

Описание стрелковой модели

В отличие от своего аналога, «Форт-17» оснащен пластмассовой рамой. Для ее изготовления используется композитный полиамид. Его армировка осуществляется при помощи стекловолокна. Судя по многочисленным отзывам, «Форт-17» является очень приятным на ощупь и удобным в эксплуатации.

Стрелок может подогнать пистолет под габариты своей ладони, повысив таким образом качество прицеливания и точность стрельбы. Это стало возможным благодаря наличию съемного затыльника в рукоятке. Украинскими оружейниками созданы три размера затыльников.

Передняя часть пистолетной рамы оборудована специальными направляющими, посредством которых оружие можно оснастить тактическим фонарем или лазерным целеуказателем.

Об устройстве

Украинским разработчикам также удалось улучшить конструктивные характеристики пистолета «Форт-17». Рама модели оборудована стальным хромированным каркасом. Рычаг для задержки затвора был подвергнут некоторым изменениям: его тыльная часть усилена подпружиненным фиксирующим штифтом.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Пружину, которая в «Форте-12» располагалась между осью затворной задержки и его рычагом, в новой модели пистолета оружейники изъяли. Все детали в ударно-спусковом механизме изготавливаются путем ковки. Это предотвращает появление в них различных пустот и микротрещин.

О боепитании

12-я и 17-я модели пистолетов «Форт» отличаются друг от друга также и устройством магазинов для патронов. В раннем варианте магазин оборудован металлической крышкой, а в новой модели – пластмассовой.

Для самых первых выпусков «Форта-17» предназначались магазины, емкость которых составляла 12 боеприпасов. После доработок они могли снаряжаться уже 13 патронами.

В 2015 году печатное издание Минобороны Украины объявило, что емкость магазинов была увеличена до 15 боеприпасов.

О ттх

 • «Форт-17» относится к типу самозарядных пистолетов.
 • Страна-производитель: Украина.
 • Изготовитель: НПО «Форт».
 • Пистолет состоит на вооружении с 2004 года.
 • Масса оружия без боеприпасов составляет 700 г.
 • Общая длина: 18 см.
 • Длина ствола: 95 мм.
 • Стрельба осуществляется патроном 9 х 18 мм, который используется в пистолете Макарова.
 • Калибр боеприпаса: 9 мм.
 • Боепитание осуществляется из пистолетного магазина коробчатого типа. Он представлен двумя вариантами с емкостью 12 и 13 патронов.
 • Модель оснащена ударно-спусковым механизмом, который рассчитан на двойное действие.
 • В течение одной минуты стрелок с этой модели может произвести до 40 выстрелов.
 • Показатель начальной скорости пули составляет 320 м/с.
 • Стрельба с «Форта-17» эффективна на дистанции до 50 м.
 • Сегодня стрелковая модель используется спецподразделениями ВСУ в вооруженном конфликте на Востоке Украины.

О модификациях

На базе «Форта-17» украинскими оружейными конструкторами были созданы следующие стрелковые модели:

 • Наградной пистолет. От стандартного «Форта-17» он отличается наличием гравировки и позолоты.
 • 17-я модель, приспособленная для использования левшой.
 • Пистолет для спортивной стрельбы. Установив на оружие дульный тормоз-компенсатор, конструкторы удлинили ствол до 107,5 мм. Кроме того, для модели был разработан регулируемый прицел. Пистолет получил название «Кобра» и был впервые представлен осенью 2005 года на Международной конференции по практической стрельбе. Как и пистолет Макарова, модифицированный «Форт-17» стреляет патронами 9 х 18 мм.
 • «Кордон». Является спортивно-тренировочным пистолетом. Стрельба ведется патронами 22 LR. Магазин рассчитан на 10 боеприпасов.
 • «Форт-17 Kurz». Стреляет патронами АСР 380.
 • «Форт-17Т». Является травматическим пистолетом, использующим патроны Р.А. 9 мм. Магазин рассчитан на 13 боеприпасов. Ствольный канал пистолета оснащен специальными выступами, полностью исключающими стрельбу боевыми патронами. Для «травмата» разработаны специальные эластичные пули. В 2007 году в России данная модель считалась гражданским оружием. Поставки «травматов» в РФ осуществлялись компанией «Умарекс-М». В 2011 году поставки пистолетов в Россию были прекращены по причине измененного законодательства.
 • «Форт-17Р». Является травматическим пистолетом, использующим патроны Р.А. 9 мм. Магазин, так же как и в предыдущем варианте, рассчитан на 13 боеприпасов. Стрелковая модель используется отдельными категориями служащих СМВЧМ Украины (специальные моторизированные войсковые части милиции).

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

О российских аналогах

Из деталей, поставляемых в Россию, местными оружейниками были собраны следующие стрелковые вариации пистолета «Форт-17»:

 • «Хорхе». Пистолет изготовлен на Климовском специализированном патронном заводе в 2006 году.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

 • «Хорхе-1». Пистолет представляет собой «травмат». Стрельба ведется патронами Р.А. 9 мм. В Министерстве внутренних дел России модель сертифицирована как гражданское оружие для самообороны. Ствольный канал оборудован специальными выступами-ограничителями. Для стрелковых изделий, выпущенных до 2007 года, предусмотрены патроны, кинетическая энергия которых не превышает 50 Дж. Пистолеты, производимые после 2007-го, могут снаряжаться боеприпасами с мощностью до 80 Дж.
 • «Хорхе-1С». Изделие является травматическим пистолетом. В оружии используются патроны Р.А. 9 мм. Ствольный канал не оборудован перегородками. Российские конструкторы оснастили пистолетный магазин специальным ограничителем, в результате чего «Хорхе-1С» снаряжается только 10 патронами. Рукоятку пистолета оборудовали скрытой антабкой, к которой стрелок может крепить страховочный ремешок.
 • «Гроза-04». Травматический пистолет производится на российском предприятии «Техноармс».

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

В заключение

В апреле 2014 года властями Украины был подписан указ о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией. Экспорт всех комплектующих для изготовления травматических моделей «Хорхе» и «Гроза» был приостановлен.

Источник: https://www.syl.ru/article/357317/pistolet-fort-harakteristika-i-sravnenie-s-analogami

Украинский травматический пистолет Форт 12Т, переделанный из боевого

В России сменилось несколько поколений короткоствольного оружия. Их смена подчинялась необходимостью отвечать на исторические вызовы. Первым массовым магазинным пистолетом был револьвер Смит-Вессон, который был принят на вооружение одновременно с винтовкой Бердана. Его калибр составлял четыре линии, что позволяло делать стволы револьверов из бракованных винтовочных стволов.

Следующим оружием стал револьвер Наган. Он был принят на вооружение вместе с трехлинейной винтовкой. Аналогично калибр был выбран для использования отходов массового винтовочного производства.

В тридцатые годы двадцатого века стало актуальным применение автоматических пистолетов. Появился легендарный ТТ.

В процессе его эксплуатации выяснилось обстоятельство, что имея высокую дальность стрельбы и пробивную способность, пистолет не обладал необходимым останавливающим действием.

Нередко смертельно раненный противник успевал перед смертью добраться до стрелка и поразить его ножом, штыком или саперной лопаткой.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Пришел черед пистолета Макарова. Его 9-миллиметровая пуля при попадании в человека почти всегда делала его полностью небоеспособным. Однако начиная с начала восьмидесятых годов двадцатого века все более широкое распространение получили бронежилеты.

Пистолет Макарова обычно бронежилет пробить не может. Возникла потребность в пистолете, который сохраняя высокое останавливающее действие 9 мм пули, приобрел бы пробивную способность достаточную для поражения бронежилетов третьего класса защиты.

Появление Форт 12

В ряде стран появились схожие модели пистолетов. На Украине был разработан пистолет Форт 12. Кроме увеличившейся дульной энергии, пистолет имеет высокую емкость магазина, а 12 патронов, кнопку выбрасывателя магазина рядом с предохранительной скобой, которая позволяет быстрее перезаряжать оружие.

Пистолет начал разрабатываться с 1995 года совместно с чешскими оружейниками. Первые партии оружия комплектовались стволами зарубежного производства. Наладить полностью собственное производство удалось к 2002 году.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Пистолет полностью выполнен из оружейной стали, что делает его очень тяжелым и крепким. На базе боевого пистолета было создано две травматические версии. Друг от друга они отличаются стволами. У одной модели ствол гладкий, а у другой снабжен зубцами, которые препятствуют выстрелу неэластичной пулей.

Первым был создан гладкоствольный травматический пистолет, как оружие служебное. Он реализовал в себе идею о создании пистолета выживания. Гладкий ствол позволяет использовать патроны большой мощности с надкалиберной резиновой пулей.

Можно стрелять круглой свинцовой пулей и дробью. Травмат может находиться на вооружении экипажей кораблей или самолетов и вертолетов.

В это время военные Украины активно участвовали в миротворческих операциях по всему миру, и это было актуально.

Травматическая версия пистолета

Версия травматического пистолета с зубами в стволе была разработана для гражданского применения. Изначально пистолет делался как газовый, а затем для экспорта в Россию он был превращен в газовый пистолет пригодный для стрельбы травматическими боеприпасами.

Все детали Форт 12Т идентичны деталям боевого пистолета за исключением ствола.

Как и у всех травматических пистолетов, которые были созданы в начале двухтысячных годов, у этих пистолетов возникали многочисленные задержки стрельбы. Главную причину несрабатывания автоматики перезаряжания до 2011 года решали за счет создания мощного травматического патрона. Дульная энергия достигала 240-250 Дж.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

В эти годы существовал юридический казус. Бесствольные травматические пистолеты: Оса, Корд, Ратник имели ограничение на максимальную энергию выстрела, а газовые травматы такого ограничения не имели. Это позволяло разрабатывать для них боеприпасы с дульной энергией сравнимой с боевыми патронами.

Сравнительные испытания старого патрона и патрона нового с энергией 80 Дж показывают такие результаты. Новый патрон пробивает один лист стандартной фанеры, делает вмятину во втором листе и рикошетирует.

При выстреле патроном образца 2011 года пробито было четыре стандартных листа фанеры, и рикошетировала пуля только от пятого листа.

После введения ограничения на дульную энергию в 2011 году пистолет стали комплектовать второй ослабленной пружиной для стрельбы слабыми патронами.

Обзор проблем

Проблемы возникают, прежде всего, из-за того, что пистолет травматический. Все эти пистолеты, так же как травматический Стечкин или Макаров разрабатывались под боевой патрон. Патрон травматический отличается по своим размерам.

Известно, что оружие делается под боеприпас, а не наоборот. Если сравнить травматический и боевой патроны 9 мм, то сразу видно, что по размерам они отличаются. Травматический патрон на полмиллиметра тоньше, чем боевой патрон.

Все детали боевого и травматического пистолета одинаковые за исключением ствола. Есть мнение, что у травматических пистолетов детали не проходят закалку, но это неправда.

Длина травматического патрона на 4 мм больше, чем у боевого патрона. Боевой патрон имеет закругленную пулю, которая легко заходит в патронник. У травматического патрона пуля утоплена и в патронник он заходит тупым срезом гильзы. Ее отбрасывает вверх и от этого происходит утыкание.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Следующая проблема заключается в слабом наколе капсюля, что приводит к многочисленным осечкам. Это связано с тем, что ударник имеет недостаточную длину. Умельцы вытачивают новый ударник из закаленной стали на фрезерных станках.

Очередной проблемой является утыкание патрона в верхнюю часть патронника и до конца он не досылается. Для этого приходится поджимать губки магазина. Травматические патроны уже, чем боевые, а магазин используется стандартный. В результате патрон в обойме сидит неплотно. Закалку губок нужно отпустить, а потом поджать до требуемого размера.

Из-за того, что травматический патрон длиннее боевого, гильзы часто застревают в окне выбрасывателя. Необходимо напильником расточить окошко в длину на 4 мм.

Характеристики

Список ТТХ травмата Форт 12Т следующие:

 • Пистолет имеет длину 180 мм при длине ствола 95 мм, ширину 95 мм и высоту 131 мм.
 • Дальность эффективного выстрела составляет от 5 до 7 метров.
 • Емкость обоймы 12 патронов.
 • Скорость практической стрельбы достигает 40 выстрелов в минуту, как у автомата Калашникова в режиме одиночной стрельбы.
 • Масса заряженного пистолета 900 граммов, а пустого 830 граммов.
 • Калибр 9 мм Р.А., начальная скорость пули составляет 320 метров в секунду.
 • УСМ двойного действия.

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Отзывы стрелков говорили, что оружие слишком тяжелое для повседневного ношения. Нашлось конструктивное решение. В 2007 году были начаты поставки в Россию пластиковой версии пистолета под названием Форт 17Т. Конструктивно эта версия ничем не отличалась от железного варианта оружия, но имела значительно меньший вес. Масса пистолета без патронов составляла 680 граммов.

Современное положение

До 2011 года в России продавалась украинская травматика. После того как ввоз импортного травматического оружия был запрещен, производство было развернуто на отечественных производственных мощностях из украинских комплектующих. Пистолет получил название Форт 12Р.

В 2014 году Украина запретила экспорт в Россию оружейных компонентов. Под запрет попали, и детали Форт 12Т. Производство пистолетов было свернуто. Теперь купить этот пистолет можно только с рук. Цена составляет примерно 40-50 тыс. рублей.

Источник: https://PravoNaSilu.ru/oruzhie/travmat/fort-12t.html

Пистолет Форт-12

Пистолет Форт: характеристики (ТТХ), боевой, травматический, украинский, конструкция, использование

Форт-12 был разработан на научно-производственном объединении Форт в городе Винница во второй половине 1990-х годов. Целью создания пистолета была замена состоящего на вооружении армии и правоохранительных структур Украины ПМ. Оставшиеся в большом количестве со времен СССР пистолеты Макарова уже давно не соответствовали современным требованиям к личному короткоствольному оружию по целому ряду параметров. Форт-12 был запущен в серийное производство в 1998 году. Основными задачами перед конструкторским коллективом, который тогда возглавлял Петр Заяц, при проектировании этого оружия являлись повышение огневой мощи, удобства в обращении и точности стрельбы. В новом пистолете решили использовать старый патрон 9×18 ПМ и тот же принцип работы автоматики, как и в пистолете Макарова.

За основу была принята конструкция чешского CZ 83. Для производства пистолета в Чехии было закуплено необходимое оборудование. Стволы поставлялись также из Чехии до 2002 года, когда было налажено собственное производство.

По началу качество оружия было низким из-за использования старых станков и отсутствия опыта у рабочего персонала. Однако в настоящее время большая часть производственного процесса осуществляется на современном чешском оборудовании квалифицированными рабочими.

В результате чего качество выпускаемых сейчас пистолетов находится на достаточно высоком уровне. Форт-12 производится в нескольких версиях отделки.

Стандартный вариант покрытия – матовое серое фосфатирование, а так же хромирование, никелирование, комбинированная отделка и художественная инкрустация гравировкой.

Автоматика работает по схеме использования отдачи при свободном затворе. Канал ствола имеет шесть гексагональных нарезов. Рама и затвор-кожух изготавливаются из стали. Ударно-спусковой механизм куркового типа, двойного действия, с предохранительным взводом курка, аналогичен по конструкции CZ 83.

Усилие спуска при стрельбе с предварительно взведенным курком составляет от 1,5 до 3,5 кг, самовзводом – около 7,5 кг.

Флажковый предохранитель, рычаг которого находится на левой стороне затвора-кожуха, блокирует шептало со спусковым крючком и курком, а также затвор-кожух, как при взведенном, так и при спущенном курке.

Разобщитель при не полностью запертом затворе-кожухе блокирует спусковую тягу. На левой стороне рамы расположен рычаг затворной задержки, являющийся также замыкателем затвора-кожуха. Кнопочная защелка магазина расположена в основании спусковой скобы. Двухрядный магазин вмещает 12 патронов. Мушка и целик имеют белые точки или тритиевые вставки.

За счет такой конструкции, несмотря на использование патрона 9×18 ПМ, удалось добиться достаточно высоких боевых и служебно-эксплуатационных качеств. По точности стрельбы пистолет превосходит ПМ благодаря хорошей эргономике рукоятки с большим углом наклона.

Однако усилие спуска при стрельбе самовзводом слишком большое, из-за чего резко падает точность первого выстрела, если оружие носится с патроном в патроннике и спущенным курком.

Подброс оружия при стрельбе меньше, чем у пистолета Макарова. Возвратная пружина не перегревается при скоростной стрельбе. Безопасность обеспечивает надежный предохранитель, выключаемый естественным движением большого пальца вниз.

Но высокое расположение снижает удобство и быстроту работы с ним. Оружие имеет достаточно высокую огневую мощь вследствие использования магазина с двухрядным расположением двенадцати патронов.

При этом замена пустого магазина снаряженным осуществляется на много быстрее и удобнее, чем у ПМ, благодаря расположению его защелки.

В целом конструкторам пистолета удалось достичь поставленных задач.

Однако пистолет не лишен и недостатков. Недостаточное останавливающее и пробивное действие пули используемого патрона снижает эффективность стрельбы. Наличие управляемого вручную предохранителя усложняет обращение с оружием.

Стоит так же отметить как недостатки отсутствие возможности безопасного спуска курка с боевого взвода при помощи отдельного рычага или включением предохранителя, а так же отсутствие автоматического предохранителя ударника.

Не лишним был бы и указатель наличия патрона в патроннике, не говоря уже о пазах Picatinny и сменных элементах рукоятки.

Неполная разборка пистолета осложняется необходимостью нажимать шомполом или крышкой магазина на кнопку-ось рычага затворной задержки для его отсоединения с последующим отделением затвора-кожуха от рамы. Рукоятка пистолета не имеет антабки, что является недостатком при использовании оружия в качестве служебного.

Поначалу Форт-12 был весьма проблемным оружием по причине частых поломок различных деталей, включая раму. В настоящее время проблемы с надежностью, качеством и очень малым ресурсом отдельных деталей производитель устранил. На отладку оружия ушло коло 15 лет. Сейчас Форт-12 представляет собой весьма неплохой образец личного короткоствольного оружия.

Что же касается служебного ресурса современных Форт-12, то после 7000 выстрелов начинаются поломки УСМ, в основном ударника. Рамы ломаются очень редко. Если и случаются поломки, то в основном задних направляющих затвора на раме.

По словам одного из владельцев этого пистолета, использующего Форт-12 на государственной службе: «Из «Форта» просто приятнее и удобнее стрелять по сравнению с ПМ».

Версия стандартного пистолета, имеющая быстросъемный ствол, называется Форт-12Б. Этот пистолет совместно с комплектом Форт-4, включающего ПБС и удлиненный ствол, имеющий резьбу на дульной части, используется спецподразделениями МВД Украины. Вариант под патрон 9mm Short называется Форт-12 CURZ.

Форт-12 состоит на вооружении МВД, СБУ, нескольких армейских частей, погранотрядов и спецподразделений Украины, совместно с пистолетом Макарова.

Производящиеся в настоящее время пистолеты Форт-12 представляют собой достаточно качественное и надежное оружие с неплохими характеристиками, хотя и уступающее большинству образцов, имеющих те же габариты, массу и емкость магазина по нескольким, вышеуказанным, параметрам.

Характеристики пистолета Форт-12

 • Калибр: 9×18 ПМ или 9mm Short
 • Длина оружия: 180 мм
 • Длина ствола: 95 мм
 • Высота оружия: 131 мм
 • Ширина оружия: 32 мм
 • Масса без патронов: 830 г
 • Емкость магазина: 12 или 13 патронов

Источник: https://www.armoury-online.ru/articles/pistols/ukraine/Fort-12/

Обзор травматического пистолета Форт-12РМ

Травматический пистолет «Форт-12РМ» представляет собой оружие самообороны и предназначен для стрельбы травматическими патронами, снаряженными эластичными пулями не смертельного действия (резиновыми пулями, шариками). Он является оружием ближнего боя и рассчитан на поражение противника на расстояниях до 10 метров. Реальная эффективная дистанция поражения в летнее время до 5-ти метров, в зимнее до 3-х метров.

 • Видеообзор травматического пистолета Форт-12РМ:
 • Технические характеристики травматического пистолета «Форт-12РМ»:

Калибр 9 мм Р.А.
Длина ствола 95 мм
Длина пистолета 180 мм
Высота пистолета 131 мм
Ширина пистолета 32 мм
Масса пистолета с магазином без патронов 830гр
Масса пистолета со снаряженным магазином 900гр
Дальность эффективного действия 5-7 метров
Практическая скорострельность 40 выстр/мин
Вместимость магазина, патронов 12 шт.

Ударно-спусковой механизм куркового типа двойного действия (SA/DA)

 Конструкция:

Травматический пистолет «Форт-12РМ» выполнен на базе боевой версии пистолета «ФОРТ-12» и полностью (за исключением накладок на рукоять) сделан из стали. Пистолет разработан и выпускается НПО «Форт» по заказу МВД Украины. При разработке использовался опыт известной Чешской оружейной фирмы CZ (Ceska Zbrojovka) и за основу была взята медель пистолета CZ-75.

Серийное производство, на оборудовании из Чехии, было начато в 1998 году. До 2002 года из Чехии поставлялись стволы, но в дальнейшем было налажено полностью собственное производство. По заявлению производителя, пистолет рассчитан на производство 50 тысяч выстрелов. Травматический пистолет «Форт-12РМ» имеет минимальные отличия от своего боевого аналога.

Пистолет изготавливается на тех же технологических линиях и из тех же материалов, что и боевое оружие. УСМ обоих пистолетов полностью идентичен. Рама и затвор изготовлены из одних материалов и в зависимости от года выпуска могут отличаться только термообработкой и покрытием. Основное отличие травматической и боевой версий в диаметре, покрытии и способе креплении ствола.

В боевой версии ФОРТ-12 ствол, как правило, чёрного цвета. Внутренняя часть ствола травматического пистолета «Форт-12РМ», представленного на рынке Украины, не имеет нарезов, зубцов, ограничителей или рассекателей имеет гладкий хромированный ствол.

На базе пистолета «Форт-12Р» и «Форт-12РМ», но с некоторыми изменениями в конструкции и материалах ствола выпускаются аналоги для Российского рынка под маркой «Хорхе», «Гроза» и «Форт-Т»

Ударно-спусковой механизм двойного действия, сделан на основе УСМ пистолетов CZ-75 и позволяет свести стрельбу как самовзводом, так и с предварительно взведённого курка.

Предохранитель «Форт-12РМ» флажкового типа, расположенный с левой стороны затвора, при включении блокирует затвор, шептало с курком и спусковым крючком, ударник. Конструкция «Форт-12РМ» позволяет носить пистолет со взведенным курком и включенным предохранителем.

Кнопка извлечения магазина расположена у основания спусковой скобы. При израсходовании всех патронов затвор пистолета становится на затворную задержку, и кнопка извлечения магазина обеспечивает высокую скорость смены магазина.

 1. За счет увеличения массы затвора и размещения возвратной пружины под стволом, а не на стволе, как у ПМ, удалось добиться хорошей сбалансированности пистолета «Форт-12РМ» и достичь минимального отклонения ствола вверх при стрельбе.
 2. Основные элементы пистолета:
  — Рама
  — Затвор
  — Предохранитель
  — Спусковой крючок
  — Рычаг затворной задержки
  — Курок
  — Кнопка извлечения магазина
 3. — Магазин

Для выполнения неполной разборки пистолета «Форт-12РМ» необходимо:
— Убедиться в том, что оружие разряжено. Для этого необходимо извлечь магазин, отвести назад затвор и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

— Магазином или протиркой надавить на ось затворной задержки с правой стороны (второй вариант: отвести затвор в заднее положение и удерживая одной рукой направляющую возвратной пружины другой рукой извлечь рычаг затворной задержки).
— Извлечь рычаг затворной задержки.
— Отсоединить затвор.

Для этого отвести затвор в крайнее заднее положение, приподнять его заднюю часть и смещая вперед отсоединить затвор от рамы со стволом.

— Извлечь возвратную пружину с направляющей возвратной пружины.

Сборка пистолета производится в обратном порядке. После сборки необходимо провести осмотр пистолета и проверить функциональность его элементов:
— Контрольный спуск, поставить на предохранитель.

Затвор, курок и спусковой крючок должны быть заблокированы.
— Снять с предохранителя, взвести курок, поставить на предохранитель. Затвор, курок и спусковой крючок должны быть заблокированы.

— Снять с предохранителя, выполнить контрольный спуск.

— Вставить магазин, проверить надёжность его фиксации.

В силу наибольшего распространения не утихают споры между сторонниками различных марок травматических пистолетов на тему, что лучше модель «Форт-12РМ» или модификации пистолета Макарова под использование травматического боеприпаса. Эти модели имеют свои преимущества и свои недостатки.

 • К преимуществам модели Форт можно отнести:
  — значительно улучшенная эргономика
  — повышенной точностью стрельбы
  — меньшая ощущаемая отдача при стрельбе
  — большая скорострельность
  — большая емкость магазина
 • К достоинствам пистолета такого показателя как ресурс в 50000 выстрелов не отношу сознательно в силу недостатка информации.
 • К недостаткам модели Форт можно отнести:
  — большая масса и габариты
 • — после производства более 2000 выстрелов (или при большом количестве холощений) существует вероятность поломки пружины спускового крючка (замена может быть произведена в домашних условиях и не составит труда)

О достоинствах и недостатках можно спорить очень долго, но как мне кажется самый главный вопрос это отсутствие качественного сертифицированного боеприпаса. При всем многообразии представленных на нашем рынке травматических боеприпасов, подавляющее большинство из них не выдерживают никакой критики.

Основная проблема состоит в задержках при стрельбе а некоторые, кроме этого, до неузнаваемости загрязняют механизмы пистолетов.

Поэтому до решения вопроса о качественном сертифицированном травматическом боеприпасе споры о плюсах и минусах травматических версий пистолетов в любом случае останутся мнениями о личных предпочтениях.

Обращаю Ваше внимание, что для приобретения пистолета «Форт-12РМ» необходимо оформить специальное разрешение МВД. Согласно законодательству запрещается внесение изменений в конструкцию пистолета. И, конечно же, не забывайте о правилах безопасного обращения с оружием.

Варианты использования «Форт-12РМ» с различными кобурами:

— Универсальная поясная/внутрипоясная/оперативная:

— Поясная быстросъемная для скрытого ношения:

— Кобура Fobus:

Благодарим за предоставленный обзор травматического пистолета Форт-12РМ сайт Guns-Review.comИсточник: http://gunportal.com.ua/4074/2015/07/09/obzor-travmaticheskogo-pistoleta-fort-12rm/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector